ir

Vertimai žodžiu

raštu

Juverta yra Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje (AHK) narys. AHK priklauso pasauliniam vokiečių užsienio prekybos rūmų tinklui bei vienija daugiau nei 400 narių trijose Baltijos valstybėse. AHK biurai yra įsikūrę Vilniuje, Rygoje ir Taline.

Atsiųskite failus jau dabar!

Gavę medžiagą, pateiksime kainos pasiūlymą.

Vertimai raštu

Vertimai raštu – mūsų specializacija. Nuo pat įsisteigimo verčiame šiuos dokumentus. Tai – įstatymai, direktyvos, kiti teisės aktai, sutartys, steigimo dokumentacija, oficialūs raštai, taisyklės, instrukcijos, auditorių išvados ir audito ataskaitos, finansinės atskaitomybės, protokolai, liudijimai, atitikties sertifikatai.

Vertėjavimas žodžiu

Vertėjavimas žodžiu – vertėjavimo žodžiu paslaugos privačioje sferoje, valstybinėse institucijose ir versle. Pagal susitarimą atvykstame į pokalbio vietą, verčiame diskusijas. Sritys: teisė, mokesčiai, verslas, ekonomika, technika, medicina, žemės ūkis. Nuoseklusis, sinchroninis vertėjavimas (tik profesionalūs vertėjai, turintys atitinkamos specialybės baigimo diplomą).

Vertėjavimas telefonu

Vertėjavimas telefonu – atskira veiklos sritis. Pasitelkę praktines ir teorines žinias, pagelbėsime skambinantiems verslo partneriams, privačiai ir į oficialias institucijas, pokalbiuose-konferencijose.

Lokalizavimas

Lokalizavimas – programinės įrangos (meniu, dialogo kortelių bei pranešimų vartotojui tekstų) pritaikymas darbui lietuviškoje terpėje, jos lietuvinimas. Lietuviško tinklalapio turinio kūrimas. Vėlesnis terminijos derinimas su užsakovu. Gamybinių terminų bazių kūrimas, pildymas ir pritaikymas vietos reikalavimams.

Formatavimas

Formatuojame dokumentus, nuskaitome iliustracijas ir įterpiame jas į tekstą.

Dokumentų tvirtinimas

Vertimai tvirtinami vertėjo, notaro. Notaras tvirtina vertėjo parašą dokumentuose, kurie pateikiami kartu su originalu arba notaro patvirtintu nuorašu. Paprastai, užsienio valstybėse parengti arba jose naudoti skirti dokumentai turi būti su apostile (legalizuoti).

Mūsų patirtisMedicinoje

Ligos istorijos, pažymos, tyrimų išvados, vystymosi aprašymai, diagnozės, susirašinėjimas su medicinos įstaigomis.

Žemės ūkio srityje

Bendradarbiavimas su PHARE specialistais ir programoje dalyvaujančiomis įmonėmis šiose srityse:
- galvijų augintojų ir gerintojų organizacijos;
- pieno kokybės tyrimai;
- dirbtinis apsėklinimas;
- gyvulių veislininkystės teisės aktai.

Statybos srityje

Projektų sąmatos, gaminių aprašymai, sertifikatai, saugos duomenų lapai, bandymų aktai, techninės užduotys.

Verslo srityje

Verslo subjektų užsakymu verčiamos įmonių veiklos ataskaitos, verslo, investicijų planai, vystymosi bei rinkos analizės, veiklos teisiniai įvertinimai.

Mokesčių srityje

Nemažą vertimų dalį sudaro atskaitomybės dokumentai, patikrinimų ataskaitos, apyskaitos, deklaracijos, pažymos.

Teisės srityje

Per 50 Lietuvos įstatymų ir kitų teisės aktų išversta į vokiečių kalbą. Šie vertimai kaupiami, atnaujinami ir siūlomi įsigyti pagal programą GesetzInfo.

Žodis po žodžio

Guerillamarketing, n

partizaninė rinkodara (rinkodara, kai didžiausio vartotojų dėmesio siekiama minimaliomis finansinėmis sąnaudomis)

2013/10/21
Juverta
Norite paklausti dėl dviprasmiško žodžio? Parašykite mums.

Mūsų partneriaiSorry, no posts matched your criteria.