Atsiųskite failus jau dabar!

Gavę medžiagą, pateiksime kainos pasiūlymą.

Vertimai tvirtinami vertėjo, notaro. Notaras tvirtina vertėjo parašą dokumentuose, kurie pateikiami kartu su originalu arba notaro patvirtintu nuorašu. Paprastai, užsienio valstybėse parengti arba jose naudoti skirti dokumentai turi būti su apostile (legalizuoti).