Atsiųskite failus jau dabar!

Gavę medžiagą, pateiksime kainos pasiūlymą.

Vertimai raštu – mūsų specializacija. Nuo pat įsisteigimo verčiame šiuos dokumentus. Tai – įstatymai, direktyvos, kiti teisės aktai, sutartys, steigimo dokumentacija, oficialūs raštai, taisyklės, instrukcijos, auditorių išvados ir audito ataskaitos, finansinės atskaitomybės, protokolai, liudijimai, atitikties sertifikatai.